KRONIKO DE ESPERANTO EN PŘEROVĚ

Jaroj 2013-2018

 

 

 

 2013

Ni enpaŝis jaron 2013, do en la jaron de la 90-a datreveno de la organizita Esperanta movado en Přerov.

♦ La jarkunveno okazis la 20-an de marto en la salono de la restoracio Pegas en Přerov. Ĉeestis ĝin ankaŭ esperantistoj de E-kluboj Olomouc, Prostějov, Hranice kaj Kroměříž.

♦ Tre sukcesa kaj interesa estis konkurso de la infana desegnaĵo pri la temoj: Kio estas feliĉo kaj Birdaro de nia planedo.

La konkurson organizis E-klubo en Přerov okaze de la 90-a datreveno de ĝia ekzistado en Přerov. De la 2-a ĝis la 13-a de septembro 2013 okazis en la urba ekspozicia salono en Přerov ekspozicio de la infanaj desegnaĵoj.

La prijuĝanta komisiono frunte de la s-ino Danuše Mazurová - la pentroarta artistino el Přerov prijuĝas apartajn desegnaĵojn.

La premiojn al la gepatoprenantoj de la infana konkurso transdonis al venkintoj la kluba sekretariino s-anino Květa Černá.

♦ La solena konferenco okaze de la 90-a datreveno de la fondo de la E-klubo en Přerov okazis la 7-an de septembro 2013 en salono de la bierfabriko en Přerov.

Jen estas komuna fotodokumentaĵo de la partoprenantoj de la soleno de la 90-a datreveno de la E-klubo en Přerov. La solenan konferencon partoprenis gastoj el E-kluboj de Olomouc, Brno, Prostějov, Česká Třebová, Lanškroun, Hranice, Svitavy, Praha kaj eble el ankoraŭ aliaj lokoj.

 

 2014

♦ De la 24-a ĝis la 26-a de oktobro 2014 okazis la Konferenco de la Ĉeĥa E-Asocio en la urbo Prostějov, kiun partoprenis ankaŭ la esperantistoj el E-klubo Přerov.

 

 2015

♦ La 18-an de marto 2015 okazis la tradicia jarkunveno de la E-klubo Přerov en la salono de la Bierfabriko Přerov. Ĉeestis ankaŭ jam tradiciaj gastoj de la E-kluboj de Prostějov, Olomouc kaj Hranice. Denove ĉeestas ankaŭ reprezentantino de la urba magistrato s-ino inĝ. Daniela Novotná.

♦ La 20-an de junio 2015 grupeto de la esperantistoj de E-kluboj Přerov kaj Olomouc vizitis la pilgrimlokon Svatý Hostýn. Temis pri bele travivita tago dum rego de ankaŭ bela vetero.

La 16-an de decembro 2015 okazis la tradicia antaŭkristnaska renkontiĝo en la salono de restoracio de bierfabriko Přerov. Ĉeestis ankaŭ du reprezentantinoj de la urba magistrato: la sekretariino de la urbestro s-ino inĝ. Daniela Novotná kaj la proparolantino de la magistrato s-ino Lenka Chalupová - la konata verkistino de Přerov.

 

 2016

La 14-an de decembro 2016 okazis tradicia antaŭkristnaska renkontiĝo en la salono de la Bierfabriko de Přerov. La urban magistraton kiel kutime reprezentis s-ino inĝ. Daniela Novotná.

Nome de la E-klubo en Hranice salutas la ĉeestantojn ĝia prezidanto s-ano Alois Jakubec. Ĉeestantas ankaŭ gastoj de la E-kluboj Olomouc kaj Prostějov.

 

 2017

♦ La 15-an de marto 2017 en la salono de la bierfabriko en Přerov okazis la jarkunveno de la E-klubo de Přerov. Ĉeestantas ankaŭ gastoj de E-kluboj Olomouc kaj Prostějov.

♦ La antaŭkristnaska renkontiĝo de la E-klubo Přerov okazis la 13-an de decembro 2017 en la salono de la bierfabriko Přerov. Ĉeestantis ankaŭ du karaj gastinoj el la urba magistrato s-inoj inĝ. Daniela Novotná kaj Lenka Chalupová.

 

 2018

♦ Nur 23 tagojn post la lasta antaŭkristnaska renkontiĝo en Přerov trafis nin malĝoja sciigo pri tragika forpaso de nia kara amiko - la esperantisto Alois Jakubec el Hranice, kiu antaŭ 23 tagoj kun ni travivis la belajn momentojn de la antaŭkristnaska renkontiĝo. Lastan adiaŭon kun li la 10-an de januaro 2018 en Hranice ĉeestis ankaŭ la esperantista grupo de E-kluboj Hranice, Přerov kaj Olomouc.

♦ La 21-an de marto 2018 okazis jarkunveno de la E-klubo Přerov, kiun partoprenis ankaŭ gastoj de E-kluboj Olomouc kaj Prostějov.

♦ La 26-an de majo 2018 la grupo de la esperantistoj de E-kluboj Přerov kaj Olomouc vizitis banlokon Skalka, kie okazis soleno de malfermo de la mineralakvaj fontoj, ĝia beno kaj ankaŭ beno de la standardo de la lokaj fajrobrigadanoj.

Meze inter la ĉeestantaj esperantistoj estas vilaĝestro de Skalka s-ro Frgal.

5

al la jaroj 1922-1945
al la jaroj 1945-1989
al la jaroj 1990-2002
al la jaroj 2003-2007
al la jaroj 2008-2012

 

 

Domů!