KRONIKA ESPERANTA V PŘEROVĚ

Roky 2013-2018

 

 

 

 2013

♦ Vstoupili jsme do nového roku 2013, do roku 90. výročí organizovaného esperantského hnutí v Přerově.

♦ Výroční zasedání se uskutečnilo 20. března 2013 v salónku restaurace Pegas v Přerově. Zúčastnili se ho také zástupci esperantských klubů v Olomouci, Prostějově, Hranicích a Kroměříži.

♦ Velmi úspěšný a zajímavý byl konkurs dětských kreseb na téma: Co je štěstí a ptactvo naší planety.

Konkurs zorganizoval esperantský klub v Přerově u příležitosti 90. výročí jeho existence. Od 2. do 13. září 2013 byla pak ve výstavní síni Pasáž v Přerově uspořádaná výstava těchto dětských kreseb.

Hodnotící komise pod vedením paní Danuše Mazurové - umělkyně v oboru kreseb posoudila jednotlivé kresby.

Odměny účastníkům konkursu dětské kresby předala jednatelka přerovského esperantského klubu sam. Květa Černá.

♦ Slavnostní konference u příležitosti 90. výročí založení esperantského klubu v Přerově se konala 7. září 2013 v sále přerovského pivovaru.

A zde je společné foto účastníků oslavy 90. výročí esperantského klubu v Přerově. Slavnostní konference se zúčastnili hosté z esperantských klubů Olomouc, Prostějov, Hranice, Svitavy, Lanškroun, Brno, Praha a snad ještě z dalších míst.

 

 2014

♦ Od 24. do 26. října 2014 se uskutečnil sjezd Českého esperantského svazu v Prostějově, kterého se také zúčastnili členi přerovského esperanstkého klubu.

 

 2015

18. března 2015 se uskutečnila tradiční výroční schůze E-klubu Přerov v salónku přerovského pivovaru. Přítomní byli také tradiční hosté z esperant. klubů Prostějov, Olomouc a Hranice. Opět přítomná byla zástupkyně městského magistrátu paní Ing. Daniela Novotná.

20. června 2015 skupina esperantistů z E-klubů Přerov a Olomouc navštívila poutní místo Svatý Hostýn. Jednalo se o hezky prožitý den, při kterém vládlo také hezké počasí.

16. prosince 2015 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání v salónku přerovského pivovaru. Přítomny byly dvě reprezentantky městského magistrátu: sekretářka primátora paní Ing. Daniela Novotná a mluvčí magistrátu paní Lenka Chalupová, známá přerovská spisovatelka. Samozřejmě přítomní byli také esperantisté z okolních esperantských klubů.

 

 2016

♦ 14. prosince 2016 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání esperantského klubu Přerov v salónku restaurace pivovaru. Městský magistrát jako obvykle zastupovala paní inženýrka Daniela Novotná.

Jménem esperantského klubu Hranice zdraví přítomné předseda sam. Alois Jakubec. Přítomní jsou také hosté esperantského klubu Olomouc.

 

 2017

15. března 2017 v salónku přerovského pivovaru se uskutečnilo výroční zasedání esperantského klubu Přerov. Přítomní jsou také hosté esperantských klubů Olomouc a Prostějov.

Předvánoční setkání esperantského klubu Přerov se konalo 13. prosince 2017 v salónku přerovského pivovaru. Přítomné byly dvě zástupkyně magistrátu paní ing. Daniela Novotná a paní Lenka Chalupová.

 

 2018

Jen pouhých 23 dní po předvánočním setkání v Přerově zastihla nás smutná zpráva o tragickém odchodu našeho přítele esperantisty Aloise Jakubce z Hranic, který před 23 dny s námi prožil hezké chvíle předvánočního setkání. Posledního rozloučení s ním 10. ledna 2018 v Hranicích byla také přítomná skupina esperantsistů z klubu Hranice, Přerov a Olomouc.

21. března 2018 se konala výroční schůze esperantského klubu v Přerově, které se zůčastnili také hosté z esperantských klubů Olomouc a Prostějov.

26. května skupina esperantistů z esperantských klubů Přerov a Olomouc navštívila lázně Skalku, kde probíhala slavnost otvírání a žehnání minerálních pramenů a vlajky místního hasičského sboru.

Uprostřed mezi esperantisty je starosta Skalky pan Frgal.

5

k rokům 1922-1945
k rokům 1945-1989
k rokům 1990-2002
k rokům 2003-2007
k rokům 2008-2012

 

 

Domů!